تماس با ما

دفتر مركزي

تهران -خيابان ١٥ خرداد – بازار اهنگران – كوچه مسجد جامع – پاساژ مشترك – ط٢ – پ ٣٨

تلفن :
٠٢١٣٣٠٥٨٠٠٨
٠٢١٥٥٨٠٦٢٤٠
٠٢١٥٥٨٠٦٦٣٤

همراه :
٠٩١٢١٧٨٨٥٥٦
٠٩١٩٧٢٣٠٠٢٩
٠٩١٩٧٢٣٠٠٣٠

كانال اپارات : فرشاد نجمي

كانال تلگرام :

https://telegram.me/FARSHIDRC

صفحه اینستگرام :

https://www.instagram.com/farshidrc